พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดละลวด

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดละลวด

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดละลวด

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Buri Ram attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดละลวด เป็นพิพิธภัณฑ์ตามโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลละลวด ซึ่งภายในวัดมีวิหารน้อยใช้เป็นที่เก็บพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
 
ขณะนี้คณะกรรมการได้รวบรวมเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นวัตถุโบราณที่ขุดค้นพบได้ในหมู่บ้านในอดีต อาทิเช่น พระพุทธรูป ไห มีด เป็นต้น เพื่อรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมมาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ และจะจัดแสดงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ต่อไป
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดละลวด Map พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดละลวด Map
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดละลวด
Last Update Last Update: 11 MonthAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(14)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(77/717)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Stadium Stadium(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Waterpark Waterpark(1)