ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ

ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ

ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Amnat Charoen attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้าน คำพระ ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ได้แก่ ผ้าลายขิด หมอนขิด ผ้าปูโต๊ะ ผ้าขาวม้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่แปรรูปจากผ้าลายขิด ได้แก่ กระเป๋าผ้าขิต กล่องกระดาษทิชชู่ กระเป๋าใส่เอกสาร ผ้าตุง เป็นต้น ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ ได้มีได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดผ้าขิด รางวัลที่ 1, 2 ,3 ณ ศูนย์ศีลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2537
 
ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระได้มีการทอผ้าขิดที่ยาวที่สุดในโลก ประมาณ 2,199.99 เมตร มีทั้งหมด 72 ลาย เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา ปี พ.ศ. 2542 สถานที่ติดต่อ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบล คำพระ ประธานศูนย์ นางดารา จันทป 0-8787-64851หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ 0-4546-9502
 
การเดินทาง ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญ ประมาณ 23 กิโลเมตร
ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ Map ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ Map
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(30/308)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(3)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)