วัดป่าโนนโพนเมือง

วัดป่าโนนโพนเมือง

วัดป่าโนนโพนเมือง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Amnat Charoen attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าโนนโพนเมือง เป็นเรื่องเล่าขานจากคนโบราณว่า เป็นเมืองเก่าแก่สมัยโบราณ ซึ่งมีการขุดพบสิ่งของเครื่องใช้ พระพุทธรูปต่างๆ รวมถึงหลักศิลาขนาดใหญ่ น้อย จำนวนมาก ยังมีเรื่องเล่าต่อมาอีกว่า ในช่วงเวลากลางคืนจะมีแสงประหลาดเกิดขึ้น ซึ่งผู้ที่มีบุญบารมีเท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้
 
การเดินทาง ห่างจากหมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ประมาณ 3 กิโลเมตร เส้นเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดป่าโนนโพนเมือง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(30/308)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(3)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)