วัดป่าภูดินวนาราม

วัดป่าภูดินวนาราม

วัดป่าภูดินวนาราม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Amnat Charoen attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าภูดินวนาราม ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านนาหมอม้า หมูที่ 7 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ห่างจากเทศบาลตำบลนาหมอม้า ประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นเนินเตี้ยๆ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุม
 
เป็นวัดที่มีบรรยากาศร่มรื่น พุทธศาสนิกชนและผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาจะเดินทางมากราบไหว้สักการบูชาพระพุทธรูปประจำวันเกิดเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต สิ่งที่น่าสนใจบริเวณวัดภูดิน คือ โบราณวัตถุต่างๆ เช่น เครื่องปั้นดินเผา หม้อดิน เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีพ เป็นต้น เมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว
 
มีอาจารย์นักมานุษยวิทยาได้มาสำรวจที่แห่งนี้ และเชื่อว่ายังมีโบราณวัตถุต่างๆ อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ขุดค้น นอกจากนี้ยังได้สันนิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้ เคยเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง 13 ซึ่งอาจเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านนาหมอม้าในอดีตอีกด้วย
 
การเดินทาง เส้นทางเข้าสู่วัดป่าภูดินวนาราม จากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตามถนนอรุณประเสริฐ กิโลเมตรที่ 19 (อำเภอเมือง ถึงทางแยกตำบลน้ำปลีก จากนั้น เข้าสู่ตำบลนาหมอม้า ถึงวัดป่าภูดินวนาราม) ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดป่าภูดินวนาราม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(30/308)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(3)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)