สำนักสงฆ์ป่าดงเย็น

สำนักสงฆ์ป่าดงเย็น

สำนักสงฆ์ป่าดงเย็น

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Amnat Charoen attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
สำนักสงฆ์ป่าดงเย็น ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของบ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ 4 อยู่ห่างจากเทศบาลตำบลนาหมอม้า ประมาณ 4 กิโลเมตร ปัจจุบันมีพระสงฆ์และนักปฏิบัติธรรมอาศัยอยู่ ภายในสำนักสงฆ์มีต้นไม้ใหญ่น้อยปกคลุม เป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่น สวยงาม สงบเงียบ เหมาะสำหรับใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ซึ่งในเดือนมีนาคมของทุกปี ชาวบ้านแก้งกฐิน
 
และเทศบาลตำบลนาหมอม้าจัดงาน "ปริวาสกรรม" เป็นประจำทุกปีที่สำนักสงฆ์ป่าดงเย็น นอกจากนี้ ยังมีพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธารวมทั้งนักปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆ ก็ได้มารวมงานปริวาสกรรมอีกด้วย
 
การเดินทาง เส้นทางเข้าสู่สำนักสงฆ์ป่าดงเย็น จากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตามถนนอรุณประเสริฐ กิโลเมตรที่ 19 (อำเภอเมือง ถึงทางแยกตำบลน้ำปลีก จากนั้นเข้าสู่ตำบลนาหมอม้า ถึงสำนักสงฆ์ป่าดงเย็น) ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: สำนักสงฆ์ป่าดงเย็น
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(30/308)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(3)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)