ฝายร่องหิน

ฝายร่องหิน

ฝายร่องหิน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Amnat Charoen attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ฝายร่องหิน เป็นแหล่งนำที่อุดมสมบูรณ์ร่มรื่น และเป็นสถานที่พักผ่อนได้ดีในฤดูแล้ง ภายในประกอบด้วยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรและปศุสัตว์เทศบาลตำบลพระเหลาที่มีการวิเคราะห์ วิจัย ทดลอง เกี่ยวกับการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์
 
การเดินทาง โดยสารโดยรถประจำทางสาย 955 กรุงเทพฯ - โขงเจียม หรือรถยนต์ส่วนตัวซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: ฝายร่องหิน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(30/308)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(3)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)