ตรอกโรงยา

ตรอกโรงยา

ตรอกโรงยา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Uthai Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ตรอกโรงยา ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 บนถนนสายนี้ในอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากินแหล่งใหญ่ของชาวจีนอพยพ ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองอุทัยธานีซึ่งมีความหลากหลายทางฐานะตั้งแต่ เถ้าแก่ยันจนถึงจับกังและคนลากรถเจ็กแต่ก็มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันแบบญาติพี่น้อง
 
การเดินทาง เส้นทางถนน 333 มุ่งหน้าสู่อำเภอเมือง ใจกลางตลาดอู่ไท
Shopping Category: Shopping
Tag Tag: ตรอกโรงยา
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(7)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(4)

Waterfalls Waterfalls(5)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(9)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(2)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)