กลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพ

กลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพ

กลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Uthai Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
กลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพ บ้านท่าโพมีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ปัจจุบันวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลท่าโพ คือ เพลงพื้นบ้านท่าโพ ซึ่งมีอาจารย์สำเริง รงค์ทองเป็นแกนนำในการรวมกลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพให้คงอยู่ เพลงที่ใช้ร้อง เช่น เพลงพิษฐาน, เพลงชักเย่อ, เพลงโลม, เพลงกรุ่น, เพลงเกี่ยวข้าว, เพลงรำวงโบราณ ฯลฯโดยใช้วัดท่าโพเป็นสถานที่รวมกลุ่ม
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: กลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(7)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(4)

Waterfalls Waterfalls(5)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(9)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(2)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)