วัดพันสี

วัดพันสี

วัดพันสี

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Uthai Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพันสี ก่อสร้างเมื่อปี ร.ศ. 120 ซึ่งเป้นวัดในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งที่ประชาชนนับถือ ภายในวัดมีการรักษาโรคต่างๆด้วยยาสมุนไพร เช่น การรักษาโรคอัมพาต, โรคท้องมาร, โรคฝีในท้อง ฯลฯ รักษาโดยหลวงพ่อเสน่ห์ ซึ่งเป็นอาวาสและมีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบล
วัดพันสี Map วัดพันสี Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดพันสี
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(7)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(4)

Waterfalls Waterfalls(5)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(9)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(2)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)