วัดทับทราย

วัดทับทราย

วัดทับทราย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Uthai Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดทับทราย เดิมเรียกว่า วัดทัพสาย เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ.2525 ณ บ้านทับทราย หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ภายในวัดซึ่งมีอุโบสถซึ่งภายในมีพระประธานที่สวยงาม และผนังพระอุโบสถยังมีภาพวาดพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าและพระเวชสันดรชาดกทุกปีจะมีการจัดงานประจำปีซึ่งจะตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์ในหลวงเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อองค์เหนือหัว
วัดทับทราย Map วัดทับทราย Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดทับทราย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(7)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(4)

Waterfalls Waterfalls(5)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(9)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(2)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)