วัดห้วยขานาง

วัดห้วยขานาง

วัดห้วยขานาง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Uthai Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดห้วยขานาง ตั้งอยู่เลขที่ 101 บ้านห้วยขานาง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา
 
อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับที่นาของนายชะอ้อน ทิศใต้ติดต่อกับลำคลอง ทิศตะวันออกติดต่อกับที่ไร่ของนายเปล่ง ทิศตะวันตกติดต่อกับลำคลอง มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา โฉนดเลขที่ 100 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มมีที่นาที่ไร่และลำคลองโดยรอบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง 6 เมตร ยาว 22 เมตร ศาลาการเปรียญกว้าง 16 เมตร ยาว 20 เมตร สร้าง พ.ศ. 2500 หอสวดมนต์กว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร สร้าง พ.ศ. 2517 กุฏีสงฆ์ จำนวน 3 หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถ
 
วัดห้วยขานาง สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 มีนามตามชื่อบ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2529 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 7 เมตร ยาว 22 เมตร
วัดห้วยขานาง Map วัดห้วยขานาง Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดห้วยขานาง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(7)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(4)

Waterfalls Waterfalls(5)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(9)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(2)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)