วัดหนองขุย

วัดหนองขุย

วัดหนองขุย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Uthai Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองขุย ตั้งอยู่เลขที่ 79 ที่บ้านหนองขุย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 21 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ ยาว 3 เส้น3 วา ติดต่อกับถนนสาธารณะและที่ดินของเอกชร ทิศใต้ ยาว 3 เส้น 6 วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออก ยาว 4 เส้น 15 วา ติดต่อกับที่ดินของเอกชน ทิศตะวันตก ยาว 7 เส้น ยาว 2 วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ
 
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถ กว้าง 9.65 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างพ.ศ. 2470 โครงสร้างก่ออิฐถือปูน มีกำแพงโดยรอบ หอสวดมนต์ กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างพ.ศ. 2492 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์มี 4 หลัง เป็นอาคารไม้ สำหรับปูชนียวัตถุ มีพระประธานในอุโบสถปางมารวิชัยปูนปั้นขนาดพระเพลากว้าง 8 ศอก มีรอยพระพุทธบาทจำลอง ขนาดกว้าง 55 เซนติเมตร ยาว130 เซนติเมตร อยู่ในซุ้มจัตุรมุขของมณฑป ซึ่งมีขนาดกว้าง-ยาว ด้านละ 6 เมตร
 
วัดหนองขุย สร้างเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2455 ได้มีนามตามชื่อบ้าน โดยมีนายสดโอสด และนายจันทร์ ริเริ่มดำเนินการจัดสร้างวัดนี้ขึ้นมา เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ชื่อ พระอธิการจรัญ สีลโชโต อายุ 53 พรรษา 17
วัดหนองขุย Map วัดหนองขุย Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดหนองขุย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(7)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(4)

Waterfalls Waterfalls(5)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(9)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(2)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)