วัดหนองกระดี่นอก

วัดหนองกระดี่นอก

วัดหนองกระดี่นอก

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Uthai Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองกระดี่นอก ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกระดี่ เลขที่ 144 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โฉนดที่ดินเลขที่ 75/11 มีที่സ౸ıดเนื้อที่ 13 ไร่ 54 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับทางสาธารณประโยชน์ ทิศใต้
 
ติดต่อกับที่ดิน น.ส. 3 ทิศตะวันออก ติดต่อกับทางหลวงแผ่นดินสายทัพทัน-สว่างอารมณ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับลำคลองหอยกาบ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถ กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สร้าง พ.ศ. 2469 โครงสร้างก่ออิฐถือปูน กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน สำหรับปูชนียวัตถุ มีพระประธานในอุโบสถ และรูปปั้นหลวงพ่อเคลือบ
 
วัดหนองกระดี่นอก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2431 โดยมีคุณหลวงสุมาตราได้บริจาคที่ดิน เนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา และดำเนินการสร้างวัดขึ้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2468เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ตั้งอยู่ริมถนนลาดยาวสายทัพทัน – สว่างอารมณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ทำการบูรณะฟื้นฟูเมื่อปี พ.ศ. 2514 และทำการขอขึ้นทะเบียนเป็นวัดใหม่
 
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ชื่อ พระอธิการเจริญ สิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ วิหารหลวงพ่อเคลือบ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองกระดี่นอก ผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ และอุโบสถประดิษฐานพระประธาน ระยะห่างจากจังหวัดอุทัยธานี ถึงวัดหนองกระดี่นอก 27 กิโลเมตร ระห่างจากอำเภอทัพทัน 9 กิโลเมตร
วัดหนองกระดี่นอก Map วัดหนองกระดี่นอก Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดหนองกระดี่นอก
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(7)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(4)

Waterfalls Waterfalls(5)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(9)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(2)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)