บ้านห้วยหินดำ

บ้านห้วยหินดำ

บ้านห้วยหินดำ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Suphan Buri attractions

Attractions in Thailand

บ้านห้วยหินดำ ป่าชุมชนบ้านห้วยหินดำ เป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงโปว์ ที่มีการตั้งถิ่นมานานกว่า 200 ปีศึกษาวิธีการดำรงชีวิตของชุมชนกับป่า การใช้ประโยชน์จากป่า
 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการจัดการป่า และ จิบชา ซิ มื้อ หน่อง ฟังผู้เฒ่าเล่าความหลัง เรื่องราวของชุมชนกะเหรี่ยง วัฒนธรรม ประเพณีย่องสาว รับฟังบทเพลงที่เล่าเรื่องราววิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง การแสดงรำตง เดินชมธรรมชาติของขุนเขา ดูแปลงข้าวไร่สีเหลืองทองทั่วทั้งภูเขา
 
บ้านห้วยหินดำมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 700 เมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่รวมทั้งหมด 109,182 ไร่ สภาพพื้นที่ เหมาะสมกับการทำการเกษตร ส่วนใหญ่จะเป็นพืชผัก พืชไร่และไม้ผล ซึ่งจากสภาพพื้นที่ ที่สวยงามและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
 
ผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์ ชม การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษการใช้สมุนไพรในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการปลูกผักและเก็บผักเพื่อนำไปปรุงอาหาร ซึ่งจะได้รสชาติที่สุดแสนอร่อยของผักสดๆปลอดภัยจากสารพิษจริง ๆ
 
ชิมนม ชมแพะ เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะปลอดโรคที่ได้รับการรับรองฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ ฟังบรรยายสรุปวิธีการเลี้ยงแพะ พร้อมกับชิมนมแพะที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร
 
ป่าชุมชนบ้านห้วยหินดำ เป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงโปว์ ที่มีการตั้งถิ่นมานานกว่า 200 ปีศึกษาวิธีการดำรงชีวิตของชุมชนกับป่า การใช้ประโยชน์จากป่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการจัดการป่า และ จิบชา ซิ มื้อ หน่อง ฟังผู้เฒ่าเล่าความหลัง เรื่องราวของชุมชนกะเหรี่ยง วัฒนธรรม ประเพณีย่องสาว รับฟังบทเพลงที่เล่าเรื่องราววิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง การแสดงรำตง เดินชมธรรมชาติของขุนเขา ดูแปลงข้าวไร่สีเหลืองทองทั่วทั้งภูเขา
 
ต้นไม้อายุ 500 ปี บริเวณป่าชุมชน บ้านห้วยหินดำ จะมี ต้นไม้อายุกว่า 500 ปี จากความอุดมสมบูรณ์ของป่า ปัจจุบันจะมีสัตว์ป่า เช่น เสือโคร่ง สมเสร็จ วัวแดง ชะนี นกกก หมีควาย เก้ง กวาง เลียงผา ฯลฯ สามารถเดินป่าส่องสัตว์ในเชิงอนุรักษ์ได้
Tel Tel: 035446263
Mobile Mobile: 0811944847
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: บ้านห้วยหินดำ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(4)

Training Center Training Center(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(36)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(7)

Local Market Local Market(7)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Caves Caves(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Theater Theater(1)