เสาใหญ่ บ้านกำนันดิน

เสาใหญ่ บ้านกำนันดิน

เสาใหญ่ บ้านกำนันดิน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Suphan Buri attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
บ้านกำนันดิน อำเภอทางเหนือสุดของจังหวัดสุพรรณ ช่วงเวลาเมื่อ 30-40 ปีที่ผ่านมาจากป่ารกทึบ ที่แสงแดดยังส่องไม่ถึงพื้นดิน ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนสภาพเป็นชุมชนเมืองที่มีการค้าขายคึกคัก แต่โดยรอบตัวอำเภอ ก็ยังทิ้งร่องรอยของความอุดมสมบูรณ์แห่งป่าและขุนเขา
   
บ้านเสาใหญ่ แห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตตัวอำเภอด่านช้าง เป็นบ้านหลังใหญ่ที่สร้างด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่จำนวน 204 ต้น แต่ละต้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กว่า1 เมตร หรือ 2-3 คนโอบ เสาแต่ละต้นมีความสูงกว่า 10 เมตร เป็นงานก่อสร้างที่มหัศจรรย์แห่งหนึ่งของอำเภอด่านช้าง
ในอนาคตถ้าบ้านหลังนี้ จัดตั้งเป็นมูลนิธิ หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของอำเภอด่านช้าง ซึ่งถ้าหากเป็นดังกล่าว ก็นับเป็นเรื่องดีที่เราทุกคนจะได้ชมความมหัศจรรย์ และความงดงาม พร้อมทั้งเป็นที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ บันทึกประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของอำเภอด่านช้าง
 
นายดิน จันทร์สุวรรณ หรือ กำนันดิน เกิดที่ ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2473 ปัจจุบันอายุ 79 ปี นายดิน จันทร์สุวรรณ ได้รับตำแหน่ง กำนันแห่ง ตำบลหนองสะเดาเมื่อปี พ.ศ. 2502 ขณะที่กำนันมีอายุได้ 29 ปี จนเป็นที่มาของชื่อ กำนันดิน
   
กำนันดินเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหลายด้าน ก่อตั้งกิจการขึ้นหลายกิจการ กิจการค้าไม้ ภายใต้ชื่อ บริษัทสุพรรณค้าไม้ ได้เป็นเจ้าของสัมปทานตัดไม้ในเขตอำเภอด่านช้าง และกิจการโรงเลื่อยไม้หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันได้มอบให้บุตรชายคนที่สอง คือ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
เป็นผู้ดำเนินกิจการ ประกอบกิจการค้าไม้ระหว่างประเทศ คือ ประเทศพม่าและกัมพูชา ในนาม บริษัท ศรีเด่นชัย อาชีพเลี้ยงวัว ปัจจุบันมีกิจการฟาร์มเลี้ยงวัวเนื้อ พันธุ์อเมริกัน บาร์มัน จำนวนกว่า 2,000 ตัว ในพื้นที่กว่า 4,000 ไร่ อาชีพค้าขายข้าว ปัจจุบันมอบให้บุตรชายคนโต คือ คุณสุชาติ จันทร์สุวรรณ ดำเนินกิจการ กำนันดิน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางวิชาชีพในด้านการเลี้ยงวัวเนื้อ และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านวิชาชีพการค้าไม้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่เคารพและยอมรับนับถือจากบุคคลทุกระดับในท้องถิ่น 
 
เป็นประธานโครงการและกิจกรรมสำคัญ ของหน่วยงานราชการและเอกชนในท้องถิ่น อำเภอด่านช้าง กำนันดิน ยังให้ความสนใจในเรื่องการศึกษา โดยมอบเงินและบริจาคที่ดินเพื่อสร้างสถานศึกษา และจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมหลายร้อยล้านบาท และยังช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและความรู้ให้กับงาน และกิจกรรมต่างๆในท้องถิ่น
 
บริจาคโคพันธุ์บาร์มัน ให้กับผู้ยากจน เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพื่อการยังชีพต่อไป ได้รับเกียรติคุณ “พ่อตัวอย่างของชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2531 และได้รับเกียรติจากชาวด่านช้างยกย่องให้เป็น “คนดีศรีด่านช้าง” และเรื่องราวของ กำนันดิน จะกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานของ อำเภอด่านช้าง
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: เสาใหญ่ บ้านกำนันดิน
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(4)

Training Center Training Center(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(36)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(7)

Local Market Local Market(7)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Caves Caves(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Theater Theater(1)