ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี

ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี

ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Suphan Buri attractions

Attractions in Thailand

ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี เป็นโครงการทางรถไฟสายหนองปลาดุก (ราชบุรี) - บ้านป่าหวาย (ลพบุรี) เพื่อเชื่อมต่อทางรถไฟสายเหนือ กับ สายใต้เข้าด้วยกัน แต่เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ทำให้โครงการนี้ต้องหยุดชะงักแค่ตัวเมืองสุพรรณ
 
ถึงจุดที่หยุดรถมาลัยแมน อยู่บริเวณเยื้องๆกับ รร.กรรณสูตร เป็นจุดสุดท้ายที่รถไฟหยุดรับส่งผู้โดยสาร คนสุพรรณในละแวกนั้นจะเรียกว่า "สถานีปลายราง" จากจุดนี้เราสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆภายในตัวเมืองสุพรรณด้วยรถโดยสารอื่นได้อย่างสะดวกสบาย
Tag Tag: ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(4)

Training Center Training Center(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(36)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(7)

Local Market Local Market(7)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Caves Caves(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Theater Theater(1)