ชุมชนบึงโพธิ์เรียม

ชุมชนบึงโพธิ์เรียม

ชุมชนบึงโพธิ์เรียม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sing Buri attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ชุมชนบึงโพธิ์เรียม บึงโพธิ์เรียมเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่ราว 204 ไร่ ครอบคลุมในพื้นที่ 3 หมู่บ้านของตำบลงิ้วราย ได้แก่ บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านไผ่ขาด หมู่ที่ 3 และบ้านหัวบึง หมู่ที่ 6 ใช้เป็นที่กักเก็บน้ำทางการเกษตร และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญของชาวบ้านในตำบล บริเวณรอบบึง มีต้นไม้ขึ้นโดยรอบ มีบรรยากาศร่มรื่น
 
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในตำบลงิ้วราย และประชาชนในตำบลใกล้เคียง นอกจากนี้ในฤดูฝน บริเวณรอบๆ บึง ยังมีเห็ดโคนขึ้นเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมาก ปัจจุบันส่วนหนึ่งของบึงโพธิ์เรียมเป็นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
 
การเดินทาง จากกรุงเทพมหานคร ใช้ทางหลวงสายเอเชีย หมายเลข 32 ประมาณกิโลเมตรที่ 160 ผ่านทางแยกต่างระดับเข้าจังหวัดสิงห์บุรีใต้ และเหนือ ประมาณ 8 กิโลเมตร ผ่านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (แห่งที่ 2) ชิดขวา เพื่อเตรียมกลับรถ ใช้จุดกลับรถจุดที่ 2 แล้วชิดซ้าย เลี้ยวเข้าสู่ตำบลงิ้วราย ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: ชุมชนบึงโพธิ์เรียม
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(42)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

River, Canal River, Canal(8)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)