วัดบุดดา

วัดบุดดา

วัดบุดดา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sing Buri attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบุดดา ประวัติการก่อตั้งวัดบุดดา ที่ตั้งปัจจุบัน 134 หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ความเป็นมา : เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2537 นายปัฐวาท สุขศรีวงค์ นางบงกชกร สุขศรีวงค์ นายปัฐวงค์ สุขศรีวงค์ น.ส.จิราพรรณ สุขศรีวงค์ ด.ญ.จุติพร สุขศรีวงค์ และนายศิริธัช โรจนพฤกษ์ นางสุทิน โรจนพฤกษ์ ด.ญ.ฐิติพร โรจนพฤกษ์ ด.ช.ธิติธรรม โรจนพฤกษ์ และด.ญ.ขวัญศิรินทร์ โรจนพฤกษ์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ซื้อที่ดินถวายพระศุภรัตน์ ฐิตธมฺมปาโล
 
เพื่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่บุดดา ถาวโร จำนวน 9 ไร่เศษ ณ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รวมมูลค่าประมาณ 13,800,000 บาท (สิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดบุดดาในปัจจุบัน เมื่อพระศุภรัตน์ ฐิตธมฺมปาโล ได้รับการถวายที่ ให้สร้างสำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่บดดา ถาวโร จึงได้สร้างศาลาใต้ถุนสูง 1 หลัง
 
ในฤดูฝนได้มีฝนตกลงมาทำให้เกิดความยากลำบากในการขึ้นลงและเกรงว่าน้ำจะท่วม จึงมีการถมดินสูง 3 เมตร 7 ไร่ เทคอนกรีตพื้นศาลาเพื่อสะดวกในการประกอบกิจกรรมพิธีศาสนา และได้สร้างศาลาใหญ่ชั้นเดียวขึ้นอีก 2 หลัง รวมมูลค่าประมาณ 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ต่อมาเมื่อมีพระจำพรรษามากขึ้นจึงได้สร้างกุฎิพระและกุฎิแม่ชีขึ้นหลายหลัง และขยายโรงครัว
 
การเดินทาง โดยรถยนต์ จากสี่แยกศาลหลักเมืองไปทางถนนสายบางระจัน ถึง สี่แยกไฟแดงขับตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะเห็นป้ายทางเข้าวัดบุดดา
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดบุดดา
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(42)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

River, Canal River, Canal(8)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)