ภาพเขียนสีน้ำวัดม่วง

ภาพเขียนสีน้ำวัดม่วง

ภาพเขียนสีน้ำวัดม่วง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sing Buri attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ภาพเขียนสีน้ำวัดม่วง วัดแห่งนี้สร้างขึ้นประมาณพ.ศ.2365 เนื่องจากแต่เดิมมีต้นมะม่วงขนาดใหญ่อยู่มากในบริเวณวัด ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่าวัดม่วง จิตกรรมภาพเขียนเป็นสีฝุ่นมีรองพื้น แสดงให้เห็นถึงการเขียนทับซ้อนกันไม่น้อยกว่าสองครั้ง โดยไม่มีเรื่องราวต่อเนื่องกัน
ภาพเขียนสีน้ำวัดม่วง Map ภาพเขียนสีน้ำวัดม่วง Map
Tag Tag: ภาพเขียนสีน้ำวัดม่วง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(42)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

River, Canal River, Canal(8)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)