น้ำตกมวกเหล็ก

น้ำตกมวกเหล็ก

น้ำตกมวกเหล็ก

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Saraburi attractions

Attractions in Thailand

น้ำตกมวกเหล็ก เป็นน้ำตกที่อยู่ในสวนรุกขชาติ เต็มไปด้วยต้นไม่น้อยใหญ่นานาพันธุ์ ทั้ง ตะแบก ตีนเป็ด เสลา ดาวเรือง เทียนทอง กุหลาบ ฯลฯ น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่สูง
 
น้ำตกมวกเหล็ก เป็นน้ำตกเตี้ยๆ มีต้นน้ำมาจาก อช. เขาใหญ่ กลางน้ำตกมีแก่งหินเล็กใหญ่มากมาย เมื่อสายน้ำไหลลดหลั่นลงมาจึงเป็นภาพที่สวยงามมาก รอบๆ ยังมีซุ้มเล็กๆ ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อนหรือปิคนิกริมสายน้ำอีกด้วย
น้ำตกมวกเหล็ก Map น้ำตกมวกเหล็ก Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกมวกเหล็ก
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(9)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Waterfalls Waterfalls(5)

Caves Caves(6)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)