ประเพณีทอดผ้าบายศรี

ประเพณีทอดผ้าบายศรี

ประเพณีทอดผ้าบายศรี

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Samut Songkhram attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ช่วงเวลา เป็นประเพณีที่จัดพร้อมกับพิธีศพ
 
ความสำคัญ การทอดผ้าบายศรี เป็นประเพณีเก่าแก่ที่เข้าใจว่าน่าจะสืบทอดมาจากความเชื่อถือของจีน เป็นประเพณีที่มีแห่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงคราม
 
พิธีกรรม พิธีทอดผ้าบายศรีเป็นประเพณีการขอขมาต่อศพที่ลูกสะใภ้ต้องนำบายศรีไปขอขมาต่อศพของบิดามารดาของสามีก่อนทำพิธีประชุมเพลิง เครื่องประกอบบายศรีที่นิยมกัน คือ บายศรีและผ้าสบงที่พับเป็นดอกบัว เครื่องไทยทาน หมากพลู และปัจจัย เมื่อขอขมาต่อศพแล้ว ก็ให้นำของเหล่านี้ถวายพระต่อหน้าศพ
 
ประเพณีทอดผ้าบายศรี เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ยึดถือปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะเป็นแนวคิดที่ปลูกฝังความกตัญญู ธรรมดาลูกสะใภ้ต้องไปอยู่ร่วมกับญาติฝ่ายสามีย่อมกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาดังนั้น ก่อนที่จะทำพิธีเผาศพ ควรขอขมาและอโหสิกรรมแก่กัน ครอบครัวของลูกหลานจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
Tag Tag: ประเพณีทอดผ้าบายศรี
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(34)

Church Church(1)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(2)

Floating Market Floating Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)