วัดธรรมนิมิต

วัดธรรมนิมิต

วัดธรรมนิมิต

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Samut Songkhram attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดธรรมนิมิต เป็นวัดธรรมยุตินิกายสถานที่ตั้งสะดวกแก่การเดินทางไปเยี่ยมชม คืออยู่ใกล้กับตลาดแม่กลอง และโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดธรรมนิมิต เป็นวัดโบราณ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้างเพราะได้รกร้างตลอดมา จนกระทั่งมีชาวจีนอพยพลี้ภัยจากผู้ก่อการการร้ายอั้งยี่ในสมัย ร.3 จากจังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี
 
มาตั้งรกรากทำมาหากินขึ้นที่บริเวณนี้ มีอาชีพทำการประมง และเลี้ยงเป็ด ได้ช่วยกันบูรณะวัดร้างนี้ขึ้น เรียกว่า "วัดคอกเป็ด" ส่วนชื่อว่า "วัดธรรมนินิต" คงตั้งขึ้นภายหลังจากการตั้งคณะธรรมยุตินิกายในสมัย ร.4 เพราะมีหลักฐานว่า วัดนี้เข้าในสังกัดของคณะสงฆ์ เมื่อ พ.ศ. 2373 สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส
 
เคยเสด็จมาทอดพระเนตรวัดนี้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2458 วัดธรรมนิมิต ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ตลอดมาจากตระกูลคหบดีชาวแม่กลองหลายตระกูลมาจนทุกวันนี้ สิ่งสำคัญของวัด ที่ควรชม และนมัสการ ได้แก่ 1. พระเจดีย์องค์ใหญ่ พระยาบำเรอพักตร์เป็นหัวหน้าสร้างระหว่าง พ.ศ. 2403-2450 2. พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ของเก่า สร้างระหว่าง พ.ศ.2403-2450 องค์พระพุทธไสยาสน์ ยาวประมาณ 3 วา เศษ ปัจจุบันได้สร้างวิหารหลังใหม่แทนหลังเก่าแล้ว
 
การเดินทาง ถนนธรรมนิมิต ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
วัดธรรมนิมิต Map วัดธรรมนิมิต Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดธรรมนิมิต
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(34)

Church Church(1)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(2)

Floating Market Floating Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)