วัดบางกล้วย

วัดบางกล้วย

วัดบางกล้วย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Samut Songkhram attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบางกล้วย ตั้งอยู่ที่บ้านบางกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 
วัดบางกล้วย เป็นวัดโบราณแห่งหนึ่ง ไม่ทราบว่า ใครเป็นผู้สร้าง ขออนุญาตตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2350 และได้รับวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2412 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง แต่ไม่ได้อยู่ที่คลองบางกล้วย ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามในเขตอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สันนิษฐานว่า โบราณมีเนื้อที่แผ่นเดียวกับคลองบางกล้วย แต่ถูกน้ำเซาะพังทะลายไป
 
วัดบางกล้วย เป็นวัดที่เงียบสงบ มีความเจริญติดต่อกันมาช้านาน ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือของทั้งฝ่ายสงฆ์ และฆราวาสได้แสวงหาพระภิกษุที่มีทั้งความรู้ และความสามารถ อาราธนามาเป็นเจ้าอาวาส เช่น อาราธนาพระอาจารย์พับ
 
จากวัดตรีจินดาวัฒนารามมาเป็นเจ้าอาวาส สิ่งสำคัญที่สุด คือ ประชาชนมีความเสื่อมใสศรัทธาร่วมมือ บริจาคทรัพย์ในการปฏิสังขรณ์วัด นับตั้งแต่อุโบสถ กุฏิสงฆ์ หอฉัน หอกลาง ศาลาท่าน้ำ ตลอดจนโรงครัว และโรงเรียนปริยัติธรรม
 
หลังจากอาจารย์พับมรณภาพแล้ว เจ้าอาวาสองค์ต่อๆ มาได้ดำเนินรอยตามในด้านการบูรณปฏิสังขรณ์ และก่อสร้างปูชนียวัตถุ และถาวรวัตถุต่างๆ ตลอดจนโรงเรียนประชาบาล วัดบางกล้วยจึงดำรงอยู่ได้จนทุกวันนี้ สิ่งสำคัญของวัดที่ควรชม และนมัสการ ได้แก่
 
1. พระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัยของเก่าคู่มากับวัด ขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก 1 คืบ 2 นิ้ว สูง5 ศอก 2 นิ้ว
 
2. กุฏิสงฆ์ทรงไทยหอฉัน หอสวดมนต์ ไม้สักของเก่า
 
การเดินทาง วัดบางกล้วยอยู่ห่างจากวัดเกตการามประมาณ 1 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกด้านหน้าจดแม่น้ำแม่กลอง ด้านหลังวัดคือถนนหลวง การเดินทางสะดวกทั้งทางบก และทางน้ำ
Tel Tel: 034761658
วัดบางกล้วย Map วัดบางกล้วย Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดบางกล้วย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(34)

Church Church(1)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(2)

Floating Market Floating Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)