วัดประดู่

วัดประดู่

วัดประดู่

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Samut Songkhram attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.30 น.
 
วัดประดู่ ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดประดู่ ตามหลักฐานบันทึกที่ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุเสด็จประพาสต้น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสต้นทางชลมารคมายังวัดประดู่ พระองค์ทรงมี พระราชศรัทธาต่อหลวงปู่แจ้ง
 
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น พระองค์ได้ทรงอาราธนาหลวงปู่แจ้งเข้าไปในพระราชวังและได้ถวายเครื่องราชศรัทธากับหลวงปู่แจ้ง เช่น เรือพร้อมเก๋งพระที่นั่ง 4 แจว,พระแท่นบรรทม,ตาลปัตรพัดรองนามาภิไธยย่อ “จ.ป.ร.”
 
และตาลปัตรพัดรองนารายณ์ทรงครุฑพร้อมปลอกหนังสำหรับคลุมตู้เล็กและตู้ทึบ, ปิ่นโต , สลกบาตรพร้อมฝาบาตรไม้ฝังมุกอักษรย่อ “ส.พ.ป.ม.จ”ซึ่งย่อมาจากคำว่า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ และในปัจจุบันพระมหาสุรศักดิ์ อติสกโข เป็นเจ้าอาวาสได้พัฒนาวัดและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่าง ๆ
 
ภายในวัดประดู่ อีกทั้งท่านยังเป็นผู้ที่คิดค้นประติมากรรมชิ้นแรกที่ใช้ดินสอพองของไทยมาปั้นเป็นหุ่นรูปเหมือนดังเช่น รูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส รูปเหมือนแฝดสยามอินจัน รูปนิมิตผีบ้านผีเรือน แม่นาค แม่ย่านาง ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ รูปปั้นครูเอื้อ สุนทรสนาน (สุนทราภรณ์) และรูปปั้นคุณปู่ใหญ่ ยังมีสุข (กรรมการวัดที่มีดำริสร้างพระอุโบสถและกุฏิหลังใหม่)
 
สถานที่และสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดประดู่  
1. อุโบสถหลวงพ่อใหญ่  
2. พิพิธภัณฑ์เครื่องราชศรัทธารัชกาลที่ 5    
3.พระตำหนักสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  
4.ภาพจิตรกรรมเพดานเขียนด้วยสีฝุ่นสมัยรัชกาลที่ 2    
5. เก๋งเรือพระราชทานรัชกาลที่ 5    
6.ศูนย์สาธิตศิลปะการทำหัวโขนและเศียรครู      
7.ต้นสะเดาประวัติศาสตร์  
8. บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์  
9.หุ่นปั้นรูปเหมือนด้วยดินสอพอง ฯลฯ
Tel Tel: 034735237
วัดประดู่ Map วัดประดู่ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดประดู่
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(34)

Church Church(1)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(2)

Floating Market Floating Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)