โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง

โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง

โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Samut Sakhon attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวนเงิน 3 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างอาคารมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสนับสนุนชุมชนบ้านคลองปีกนก หมู่ 4 ต.ท่าทราย
 
ในการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข พร้อมจัดสร้างเครือข่ายนำร่องขยายผลไปยังตำบลและอำเภอ จนได้รับความสนใจจากชุมชนต่างๆ เป็นอย่างดี เนื่องด้วยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่ 12 ไร่ มีศูนย์อบรมด้านอาชีพ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การประมง พืช และการพัฒนาที่ดิน
 
เพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ ร่วมมือร่วมใจ และเอื้ออารีต่อกันในชุมชน จนเป็นที่มาของศูนย์อบรมเครือข่ายการเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง หมู่บ้านคลองปีกนกได้รับเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสาครให้เป็น หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
 
การเดินทาง ใช้เส้นทางถนนพระราม 2 เลี้ยวเข้าตรงปากทางเข้าวัดกลางอ่างแก้วแล้วตรงตามทางมาประมาณ 4 กิโลเมตรเลี้ยวขวาก่อนถึงที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 เข้าซอยมาประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวขวาอีกทีก็จะถึงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงหมู่บ้านคลองปีกนก
Royal Project Group: Royal Project
Tag Tag: โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(12)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(1)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

River, Canal River, Canal(4)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)