วัดแก้วมงคล

วัดแก้วมงคล

วัดแก้วมงคล

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Samut Sakhon attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดแก้วมงคล ตั้งอยู่เลขที่ 13 หมู่ที่ 7 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 20 ไร่ ส.ค.1 อาณาเขต
 
ทิศเหนือ จดที่มีการครอบคลอง ทิศใต้ จดชายฝั่งทะเล ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จดทีมีการครอบคลอง อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ.2502 เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง 12 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ.2ค27 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 11 เมตร ยาว 25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543 เป็นอาคารไม้ นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆดังนี้ คือ หอกลอง หอระฆัง และโรงครัว ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ
 
วัดแก้วมงคล ตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2510 ชาวบ้านได้สร้างวัดขึ้นในหมู่บ้านโดยมีพระครูอภิชัย ได้ธุดงค์มาจากเชียงใหม่ มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และได้ช่วยกันบูรณะและพัฒนาวัดมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ.2511 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ 1 พระครูอภิชัย อภิชโย พ.ศ.2501 –2512 รูปที่ 2 พระอธิการจันทร์ ฐานิโย พ.ศ. 2513 –2531 รูปที่ 3 พระครูสาครรัตนมงคล พ.ศ.2532 – ปัจจุบัน
วัดแก้วมงคล Map วัดแก้วมงคล Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดแก้วมงคล
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(12)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(1)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

River, Canal River, Canal(4)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)