วัดกระโจมทอง

วัดกระโจมทอง

วัดกระโจมทอง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Samut Sakhon attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดกระโจมทอง ตั้งวัดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2442 เดิมชื่อ วัดโพธิ์ศรีราษฎร์ศรัทธาธรรม สำหรับผู้ที่มาก่อสร้างวัด เดิมมีนายหรั่ง กำนันยิ้มและนางฟัก ธูปทอง เป็นผู้ถวายที่ดินเพื่อเป็นที่สร้างวัด ได้สร้างกุฏิขึ้น 3 หลัง เพื่อเป็นที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์ โดยมีพระอธิการธูปเป็นเจ้าอาวาสดูแลปกครองเป็นองค์แรก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ ชื่อว่า วัดกระโจมทอง มาจนถึงปัจจุบันนี้
 
สาเหตุที่เปลี่ยนมาเป็นวัดกระโจมทอง เพราะชาวบ้านแถบติดกับเขตวัด ได้ทำโรงกระโจมเพื่อทำการนวดข้าว ประชาชนในแถบนี้ จึงนิยมเรียกชื่อว่า ?วัดโรงกระโจม? ต่อมาเปลี่ยนเป็น "วัดกระโจมทอง" จนถึงปัจจุบันนี้
 
มีพระพุทธรูปปางสุโขทัย เนื้อโลหะ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2506 ประดิษฐานในอุโบสถ มีนามว่า "หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์พุทธนิมิตร์อมรเมธ" มีผู้คนเคารพนับถือมาก และถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน เมื่อถึงเทศกาลงานประจำปีของวัด ได้มีประชาชนมาปิดทองกันมากมาย แม้ในยามปกติ ประชาชนก็มาขอศีลขอพรกัน-เป็นประจำ และมีพระพุทธสิหิงค์เป็นพระประธานประจำที่ศาลาการเปรียญ
 
การเดินทาง ใช้ถนน 3097 ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน เข้าแยก บ้านแพ้ว- หนองนกไข่
วัดกระโจมทอง Map วัดกระโจมทอง Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดกระโจมทอง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(12)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(1)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

River, Canal River, Canal(4)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)