ประเพณีนมัสการหลวงพ่อปาน

ประเพณีนมัสการหลวงพ่อปาน

ประเพณีนมัสการหลวงพ่อปาน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Samut Prakan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ช่วงเวลา วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี เป็นเวลา 2-3 วัน
 
ความสำคัญ ประเพณีนมัสการหลวงพ่อปาน เป็นงานประจำปีของชาวอำเภอบางบ่อ ทั้ง 8 ตำบลร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อปาน ซึ่งมีสมณศักดิ์ในทางสงฆ์ว่า พระครูพิพัฒน์นิโรธกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลโคธาวาส (วัดบางเหี้ย) ที่ตำบลคลองด่าน หลวงพ่อปานเกิดที่ตำบลบางเหี้ย บิดาเป็นคนจีน มารดา ชื่อ ตาล ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง)
 
โดยมีเจ้าคุณศรีศากยะมุณีเป็นอุปัชฌาย์ หลวงพ่อปานเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง เป็นพระที่เมตตา มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ วัตถุมงคลของท่านมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป คือ เขี้ยวเสือ จากคุณงามความดีของท่านปัจจุบันยังฝังอยู่ในจิตใจของชาวอำเภอบางบ่อ ทุกปีขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 ประชาชน ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้พร้อมกันจัดงานขึ้น
 
พิธีกรรม เดิมการจัดงานนี้จะจัดขึ้นที่วัดมงคลโคธาวาส ตำบลคลองด่านก่อน 1-2 วัน แล้วอัญเชิญรูปเหมือนหลวงพ่อปานลงเรือ ล่องไปตามลำคลองคลองด่าน ในเวลาเช้า มีขบวนเรือตกแต่งอย่างสวยงาม ไปที่หน้าอำเภอบางบ่อ ซึ่งจัดมณฑปไว้เตรียมรับ หลังจากนั้นจะเริ่มแข่งเรือ ส่วนภาคกลางคืนจะมีมหรสพสมโภชกันจนถึงสว่าง ในงานนี้
 
มีการละเล่นชนิดหนึ่งซึ่งเล่นกันมานาน คือ "โจ๊ก" เป็นที่สนใจของประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอันมาก จึงถือกันเป็นประเพณีเลยว่า เมื่อมีงานหลวงพ่อปาน จะต้องมีการทาย"โจ๊ก" ด้วย แต่ในปัจจุบันประมาณ 1-2 ปีที่ผ่านมา "โจ๊ก" ในงานหลวงพ่อปานไม่มี แต่ไปเล่นในงานลอยกระทงแทน สำหรับงานนมัสการหลวงพ่อปานนี้ เดิมจะใช้เวลา ในการจัด 1 วัน 1 คืน คือมีงานตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า
 
แต่ปัจจุบันระยะเวลาในการจัด ใช้เวลา 2-3 วัน โดยเริ่มจากวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 ในงานจะมีการแข่งเรือยาว เพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อความสามัคคีของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการประกวดหนุ่มสาวพายเรือ และมหรสพต่าง ๆ เหมือนงานวัดทั่วไป เช่น ลิเก ดนตรี ภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านที่เป็นสัญญลักษณ์ของอำเภอบางบ่อ คือ ปลาสลิดแห้ง รสดี คนในปัจจุบันนี้จะเรียกหลวงพ่อปานว่า "หลวงปู่ปาน" ความศรัทธาต่อหลวงพ่อปาน และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวบ้าน
Tag Tag: ประเพณีนมัสการหลวงพ่อปาน
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(9)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(30)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Local Market Local Market(1)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)