วัดเอี่ยมประชามิตร (วัดแหลมฟ้าผ่า)

วัดเอี่ยมประชามิตร (วัดแหลมฟ้าผ่า)

วัดเอี่ยมประชามิตร (วัดแหลมฟ้าผ่า)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Samut Prakan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเอี่ยมประชามิตร (วัดแหลมฟ้าผ่า) วัดนี้แต่เดิมชื่อว่า วัดใหม่ไพรสาโรจน์ ตั้งอยู่ที่คลองแหลมฟ้าผ่า โดยมีเจ้าอาวาสปกครองวัดองค์แรกชื่อหลวงพ่อสุต หรือพระครูสุตตสุนทร ราวปี พ.ศ.2459 สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า พระสังฆราชได้เสด็จมาตรวจเยี่ยมวัดนี้ และทรงเปลี่ยนชื่อวัดให้ใหม่ว่า วัดแหลมฟ้าผ่า ตามตำบลที่ตั้งวัดคือตำบลแหลมฟ้าผ่า พ.ศ.2473
 
หลวงพ่อสุต เจ้าอาวาสองค์แรกได้มรณภาพ คณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้ง พระภิกษุ เอี่ยม ปภัสสโร อ่วมสกุล เป็นเจ้าอาวาส ต่อมาท่านได้รับสมณะศักดิ์เป็นพระครูพิทักษ์ธรรมโสภิต ท่านได้พัฒนาปรับปรุงวัดให้เจริญรุ่งเรือง และเปลี่ยนชื่อจาก วัดแหลมฟ้าผ่า มาเป็น วัดเอี่ยมประชามิตร จนถึงปัจจุบัน แต่ประชาชนก็ยังคงเรียกว่า วัดแหลมฟ้าผ่า เช่นเดิม
 
ภายในวัดเอี่ยมประชามิตรมีโบราณสถานที่สำคัญมากมาย อาทิ ศาลาจินดาประดิษฐ์มิตรานุสรณ์,โบสถ์ไม้เก่าแก่, นอกจากนี้ก็ยังมี วิหารหลวงพ่อดำ ภายในวิหารหลวงพ่อดำ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางดีดน้ำมนต์ (พระพุทธรูปชูนิ้วกลาง) เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ที่เป็นพระประธานในวิหารหลวงพ่อดำ มีขนาดหน้าตัก 3 เมตรและสูงประมาณ 5 เมตร พระพุทธรูปองค์นี้มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี และเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความนับถือ เลื่อมใส ศรัทธากันมาช้านาน เชื่อกันว่ามักจะให้โชคลาภ
 
การเดินทาง ทางรถยนต์ส่วนตัว เริ่มจากสมาแยกพระสมุทรเจดีย์ ไปทางถนนสุขสวัสดิ์ -ป้อมพระจุลจอมเกล้า และเลี้ยวขวาเข้าซอยวัดแหลมฟ้าผ่า อีกประมาณ 3 กิโลเมตร สามารถโดยสารรถประจำทางได้ หลายช่องทาง ได้แก่ 1. รถสองแถว พระสมุทรเจดีย์ - วัดแหลมฟ้าผ่า 2. มอเตอร์ไซด์รับจ้าง 3. รถสามล้อ
วัดเอี่ยมประชามิตร (วัดแหลมฟ้าผ่า) Map วัดเอี่ยมประชามิตร (วัดแหลมฟ้าผ่า) Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดเอี่ยมประชามิตร (วัดแหลมฟ้าผ่า)
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(9)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(30)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Local Market Local Market(1)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)