วัดบัวโรย

วัดบัวโรย

วัดบัวโรย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Samut Prakan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบัวโรย สร้างเมื่อ พ.ศ.2430 โดยมีนายโชติช่วง นางคล้อย เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด มีนามว่า "วัดโชติบัว" เพราะตั้งอยู่ริมคลองชวดบัว มีบัวหลวงขึ้นเป็นจำนวนมาก ต่อมาได้เพี้ยนเป็น "วัดชวดบัว" และได้นามว่า "วัดบัวโรย" ประมาณ พ.ศ.2460
 
ในคราวได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาการบูรณะพัฒนาวัดประมาณ พ.ศ.2460 คุณแม่โมด พักอุดม พร้อมด้วยนานล้อม พักอุดม บุตรชายอยู่คลองประกอกมาสร้างอาคารเสนาสนะเป็นจำนวนมาก พระอาจารย์ทั่ง ในปี พ.ศ.2430 - 2440 เป็นเจ้าอาวาสวัดองค์แรก และพระอธิการขีด ครุธัมโม เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดบัวโรย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(9)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(30)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Local Market Local Market(1)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)