มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lampang attractions

Attractions in Thailand

มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยโยนก เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ดำเนินการโดยบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมทุนกับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เพื่อซื้อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานศึกษาจากมหาวิทยาลัยโยนก ซึ่งเริ่มเปิดสอนเป็นรุ่นแรกในกรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2554
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดดำเนินการสอนใน 2 ที่ตั้งคือ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ที่บริเวณมหาวิทยาลัยโยนกเดิม และ ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่เนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในจังหวัดลำปาง เริ่มแรกก่อตั้งเป็นวิทยาลัยโยนกเมื่อปี พ.ศ. 2531 โดย ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ และได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2549[4][5] โดยมี ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย และได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเนชั่น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554
Website Website: www.nation.ac.th
Tel Tel: 054265170
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง Map มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง Map
University Category: University
Private University Group: Private University
Tag Tag: มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

University University

Private University Private University(1)

https://www.lovethailand.org/Mueang Lampang(1)