อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ทาน

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ทาน

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ทาน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lampang attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ทาน สืบเนื่องจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยในพสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะเกษตรกรในชนบทที่ยากไร้รวมทั้งชาวเขาเผ่าต่างๆราษฎรเหล่านี้ส่วนใหญ่ขาดแคลนที่ทำกินขาดแหล่งน้ำ
 
และขาดความรู้ในการเกษตรกรรมที่ดีพอจึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของตัวเองได้ซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรหรือได้ทรงสดับรับฟังปัญหาก็มักทรงมีพระราชดำริให้การช่วยเหลืออยู่เสมอมาจนเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริโครงการพัฒนาส่วนพระองค์และโครงการหลวงต่างๆมากมายกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ทาน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(8)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(86/684)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(12)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Spas and Wellness Spas and Wellness

Spas and Wellness Spas and Wellness(1)