อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านเก่า

อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านเก่า

อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านเก่า

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lampang attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านเก่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อยู่ห่างจาก อบต.สบป้าด 6 กิโลเมตร ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.สบป้าด มีลักษณะภูเขาสูง ต้นไม้ นาๆพันธ์หลากหลายด้วยนก นาๆ ชนิด เหมาะสำหรับการเดินเขา และพักแรม บรรยายกาศเย็นสบาย เงียบสงบทามกลางธรรมชาติทางเหนือ ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์
 
การเดินทาง โดยสารโดยรถประจำทาง อยู่ห่างจาก อบต.สบป้าด 6 กิโลเมตร
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านเก่า
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(8)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(86/684)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(12)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Spas and Wellness Spas and Wellness

Spas and Wellness Spas and Wellness(1)