ประเพณีบุญบั้งไฟแผ่นดินหวิด

ประเพณีบุญบั้งไฟแผ่นดินหวิด

ประเพณีบุญบั้งไฟแผ่นดินหวิด

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lampang attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ประเพณีบุญบั้งไฟแผ่นดินหวิด บ้านปงชัย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เมื่อท่านครูบาแก้วเมือง ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านปงชัย และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ได้เล็งเห็นจุดเด่นสำคัญของหมู่บ้าน คือ แผ่นดินหวิด ซึ่งบริเวณเนินแผ่นดินหวิด จะเป็นเนินดินมีลักษณะคล้ายสุกรนอกอยู่ ชาวบ้านจึงเรียกเป็นภาษาพื้นเมืองว่า “สันหมู่แม่ต้อง” สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
 
การจัดงานบุญบั้งไฟแผ่นดินหวิด จัดในเดือน 8 เหนือ แรม 15 ค่ำ (ระหว่างเดือนพฤษภาคมต่อมิถุนายนของทุกๆ ปี) เพื่อเป็นการสักการะบูชาสิ่งศักดิสิทธิ์ เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านทุกคน สร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชน กิจกรรม ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร และไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระประธานประจำแผ่นดินหวิด พระธาตุเจดีย์ การเล่นซอพื้นเมือง มวย การจุดบั้งไฟ การรำวงย้อนยุคของกลุ่มแม่บ้านปงชัย
Tag Tag: ประเพณีบุญบั้งไฟแผ่นดินหวิด
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(8)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(86/684)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(12)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Spas and Wellness Spas and Wellness

Spas and Wellness Spas and Wellness(1)