กำแพงเมืองประตูม้า

กำแพงเมืองประตูม้า

กำแพงเมืองประตูม้า

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lampang attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
เมืองเขลางค์นคร หรือนครลำปาง สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1223 โดยมีกำแพงเมืองรุ่นที่ 1 ซึ่งมีพื้นที่ภายในกำแพงเมืองทั้งหมดราว 600 ไร่ ความยาวตลอดแนวกำแพงเมืองโดยรอบราว 4,400 เมตร มีประตูเมืองที่สำคัญๆ ปรากฎแค่เพียงชื่อ ได้แก่ ประตูม่าน (หรือประตูม้า), ประตูตาล, ประตูต้นผึ้ง, ประตูผาบ่อง, ประตูท่านางเหลียว, ประตูนกกต และประตูป่อง ประตูม่าน หรือ ประตูม้า
 
นับว่าเป็นประตูที่มีความสำคัญ ตั้งอยู่ในทิศเหนือของกำแพงเมืองเขลางค์นคร สันนิฐานว่าสร้างในปี พ.ศ.1790 ตัวกำแพงถูกสร้างขึ้นด้วยรูปแบบโบราณ คือการก่อด้วยดินเหนียวและใช้ไม้ค้ำพยุงกำแพงไว้ทั้งด้านล่างและด้านบนของกำแพง ต่อมาก็ได้มีการเพิ่มความสูงของกำแพงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการนำดินเหนียวมาวางปกคลุมกำแพงเดิม เมืองเขลางค์นคร ถือเป็นเมืองหน้าด่านที่มีความสำคัญลำดับต้นๆของล้านนา
 
เป็นแหล่งชุมชนที่มีความสำคัญในการชุมนุมเมื่อเกิดศึกสงครามทางเหนือและใต้ ในปี พ.ศ. 20-21 และด้วยเหตุนี้เอง จึงได้มีการก่อสร้างกำแพงขึ้นใหม่โดยใช้อิฐเข้ามาแทนการก่อสร้างแบบเดิมเพื่อป้องกันการบุกรุกจากสงคราม ประตูม่าน ได้รับการปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบใหม่ในปี พ.ศ.2551 เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ต่อไป
Tag Tag: กำแพงเมืองประตูม้า
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(8)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(86/684)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(12)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Spas and Wellness Spas and Wellness

Spas and Wellness Spas and Wellness(1)