พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน

พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน

พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lampang attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน ถูกสร้างขึ้นจากตัวอาคารเดิมของสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ปรับปรุงใหม่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ความเป็นมา และตำนานเล่าขานของชาวลำปาง
 
โดยแบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้น 1 เป็นส่วนของห้องแสดงนิทรรศการหมุนเวียน และชั้น 2 เป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ถาวร ซึ่งในส่วนที่สองนี้เอง ที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของเมืองลำปางได้เป็นอย่างดี โดยการจัดแบ่งลำดับการบอกเล่าเรื่องราวเป็นโซนต่างๆ ไว้ 5 โซน มาเรียนรู้และหาคำตอบไปด้วยกันกับ "หอปูมละกอน"
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(8)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(86/684)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(12)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Spas and Wellness Spas and Wellness

Spas and Wellness Spas and Wellness(1)