เขื่อนกิ่วคอหมา

เขื่อนกิ่วคอหมา

เขื่อนกิ่วคอหมา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lampang attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
เขื่อนกิ่วคอหมา ใช้เก็บกักน้ำปิดกั้นแม่น้ำวังโดยมีหลักที่จะเก็บน้ำในฤดูฝน ที่ในลุ่มน้ำวังมีปริมาณน้ำมากเกินความจำเป็นของเกษตรกรเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโครงการฯแล้วเสร็จและสามารถกักเก็บน้ำได้ในปี 2551 มีทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสำหรับพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติ
 
การเดินทาง โดยรถยนต์เส้นทาง 1035 ถนนสายลำปาง - แจ้ห่ม ผ่านเส้นทางเข้าตำบลปงดอน อำเภอแ้จ้ห่ม จังหวัดลำปาง ห่างจากหมู่บ้านตำบลปงดอน ประมาณ 12 กิโลเมตร
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: เขื่อนกิ่วคอหมา
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(8)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(86/684)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(12)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Spas and Wellness Spas and Wellness

Spas and Wellness Spas and Wellness(1)