วัดเวียง

วัดเวียง

วัดเวียง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lampang attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเวียง ตั้งอยู่ที่ 301 บ้านเวียง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง สังกัดมหานิกาย มีเจดีย์และพระพุทธรูป รูปแบบศิลปะสมัยเชียงแสน ประวัติการก่อสร้างวัดได้ปรากฎในพงศาวดารกล่าวคือ ขุนหลวงสุตตา ผู้ที่มีความสำคัญ รักษาเกียรติประวัติโดยไม่ยอมขึ้นตำแหน่งนายทหารพม่า ได้มาอุปสมบทที่วัดพระธาตุลำปางหลวง มีลูกชายสามคน ได้แก่ ขุนหมื่น ขุนชัย และสามเณรอาทิตย์ ซึ่งเป็นศิษย์ครูบาเจ้าลำปางนคร ต่อมาภายหลังได้เป็นพระสังฆมหาเถระ 
     
ครูบาอาทิตย์ ได้มาบูรณวัดเวียงตามตำนาน  ประวัติเมือง "สังฆเติ๋น" วัดเวียงเป็นวัดที่สำคัญ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเถิน ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวังทางทิศตะวันตก
     
ลักษณะโดยทั่วไปของวัด ประกอบด้วยซุ้มโขง, วิหาร และเจดีย์ ซุ้มประูโขงมีลักษณะหรือได้รับอิทธิพลรูปแบบมาจากประตูโขงวัดพระธาตุลำปางหลวง วิหารมีลักษณะเป็นวิหารโล่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในวิหารมีซุ้มพระพุทธรูปมีลักษณะคล้ายประตูโขง เป็นที่ประดิษฐ์สถานของพระประธาน มีการประดับตกแต่งลวดลายมีรายละเอียดที่สวยงาม วิหารวัดเวียงเป็นวิหารตัวอย่างดั้งเดิม มีเสาวิหารหลักแปดต้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณคนโอบ มีการเขียนลายลักษณ์สีทองบนพื้นแดง เป็นรูปกินรีและรูปสิงห์ลวดลายไทย
วัดเวียง Map วัดเวียง Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดเวียง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(8)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(86/684)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(12)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Spas and Wellness Spas and Wellness

Spas and Wellness Spas and Wellness(1)