วัดแม่สุก

วัดแม่สุก

วัดแม่สุก

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lampang attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดแม่สุก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สุก ได้บูรณะซ่อมแซมในปี พ.ศ.2502 ให้เป็นวัดประจำหมู่บ้าน ต่อมาปี พ.ศ.2534 ได้มีผู้ใจบุญบริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนสำหรับเปิดสอนแก่เด็ก ๆ ในหมู่บ้าน ตำบล
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคน ต่อมาปี พ.ศ.2535 ได้เปิดสอนเฉพาะพระภิกษุ และสามเณร เรียกว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม มีพระภิกษุและสามเณร มาเข้ารับการศึกษา เปิดสอนหลักสูตรภาษาบาลี, นักธรรมและสามัญศึกษา
วัดแม่สุก Map วัดแม่สุก Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดแม่สุก
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(8)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(86/684)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(12)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Spas and Wellness Spas and Wellness

Spas and Wellness Spas and Wellness(1)