วัดม่อนทรายนอน (วัดดอย)

วัดม่อนทรายนอน (วัดดอย)

วัดม่อนทรายนอน (วัดดอย)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lampang attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดม่อนทรายนอน (วัดดอย) ตั้งอยู่ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 2 เส้น จดป่าไม้ ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น จดป่าสงวน ทิศตะวันออกประมาณ 2 เส้น จดป่าสงวน ทิศตะวันตกประมาณ 2 เส้น จดป่าสงวน   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย กุฏิ วิหารและศาลาอเนกประสงค์ ปูชนีย์วัตถุมี พระพุทธรูปทองเหลืองและเจดีย์
         
วัดม่อนทรายนอน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2386 ชาวบ้านเรียกวัดดอย การบริหาร และการปกครองมีเจ้าอาวาสจำนวน 4  รูป คือ พระน้อย สจจญาโณ พระส่วยละ พระสุนทรและพระน้อยปัจจุบันมีพระครูสถิตธรรมพิทักษ์ อายุ 48 ปี พรรษา 26 เป็นเจ้าอาวาสวัด ทางขึ้นสู่วัดม่อนทรายนอน (วัดดอย) ต้องเดินขึ้นบันได ซึ่งมีความสูงประมาณ 300 กว่าขั้น
วัดม่อนทรายนอน (วัดดอย) Map วัดม่อนทรายนอน (วัดดอย) Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดม่อนทรายนอน (วัดดอย)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(8)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(86/684)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(12)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Spas and Wellness Spas and Wellness

Spas and Wellness Spas and Wellness(1)