วัดม่อนคีรีชัย

วัดม่อนคีรีชัย

วัดม่อนคีรีชัย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lampang attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดม่อนคีรีชัย ตั้งอยู่เลขที่ 210 ถนนพหลโยธิน บ้านพิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 38 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา โฉนดเลขที่ 31 อาณาเขต ทิศเหนือจดทางสาธารณะ ทิศใต้จดถนนสายที่ 3 ทิศตะวันออกจดถนนสายที่ 3 ทิศตะวันตกจดทางสาธารณะ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญเป็นศาลา 3 มุข และกุฎิ ปูชนียวัตถุมี เจดีย์ พระพุทธชินราชจำลอง พระพุทธรูปปูนปั้น และพระสาวกปูนปั้น
 
วัดม่อนคีรีชัย เดิมเป็นวัดล้าง สร้างขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2467 โดยพลโทพ่อเจ้าบุญวาท วงษ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปาง ร่วมกับพระสงฆ์และประชาชน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2473 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 18 เมตร ยาว 16 เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสจำนวน 2 รูป ระหว่าง พ.ศ. 2465-2516 พระอธิการพุฒ พุฒิมา พ.ศ. 2517 พระครูกุศล จิตปุญฺโญ เป็นเจ้าอาวาส นอกจากนี้มีพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก
วัดม่อนคีรีชัย Map วัดม่อนคีรีชัย Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดม่อนคีรีชัย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(8)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(86/684)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(12)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Spas and Wellness Spas and Wellness

Spas and Wellness Spas and Wellness(1)