ประเพณีตานก๋วยสลาก

ประเพณีตานก๋วยสลาก

ประเพณีตานก๋วยสลาก

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lampang attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 07.00 - 08.30 น.
 
ประเพณีตานก๋วยสลาก บ้านสันป่าจี้เป็นประเพณีดั้งเดิมของชุมชน จะมีการร่วมกันจัดที่วัดสันป่าค่าทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ การตานก๋วยสลาก เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ตายไปแล้ว หรืออุทิ ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสัตว์ทั้งหลายที่เคยอยู่ร่วมกับคนเช่น ช้าง ม้า วัว ควาย หมู หมา หรือสัตว์ ที่เคยเป็นอาหารของคน
 
ซึ่งเชื่อว่าเป็นวันที่เทวดาปล่อยเปรต ลงมารับส่วนบุญจากโลกมนุษย์  จากการตานก๋วยสลากหรือชะลอม หรือ ตะกร้านั่นเอง การสานก๋วยสลาก มีการทำกันเอง ในชุมชนโดยใช้ไม้ไผ่มาผ่าและทำให้เป็นเส้นเรียกว่า “ตอก” แล้วนำมาสานให้เป็นรูปก๋วยสลาก
 
ภายในก๋วยสลาก จะบรรจุ ข้าวปลาอาหาร ผลไม้ พริกหนุ่ม พริกแห้ง เกลือ น้ำดื่ม ห่อข้าว ขนม ข้าวต้มมัด ข้าวสาร หอม กระเทียม แล้วจะมัดด้วยตอก ด้านบนจะมีลักษณะปลายแหลม  เสียบด้วยสวยดอกไม้ แล้วปักด้วยฟุ่ยที่ทำจากไม้ไผ่ขูดให้เป็นฝอยคล้ายดอกไม้ แล้วผูกด้วย ห่อเมี่ยง ไม้ขีดไฟ บุหรี่ อาจจะใส่เงินไปด้วยก็ได้
 
พ่อตั๋น ตำโปทา ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านสันป่าจี้ อีกท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่า ก๋วยสลาก 1 ก๋วย ก็จะเขียนเส้นสลาก 1 เส้น สำหรับจำนวนก๋วยสลากแต่ละครอบครัวนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการว่า ปีนี้จะตานให้ใครบ้าง เช่น ตานไปให้ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ล่วงลับไปแล้ว
 
อาจจะเพิ่ม ก๋วยสลากเพื่อตานไปให้ เทวดา สัตว์ทั้งหลาย สำหรับเส้นอาจจะเขียนว่าเราต้องการตานไปหาผู้ได เช่น เขียนว่า เจ๋ตะนา ศรัทธา นายแดง รักชาติ ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปยังสัตว์สรรพป๊ะว่าสัตว์ที่ได้ทุบได้ดี และได้ใช้เป็นอาหาร ขอให้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลจิ่มเต้อ
 
พอถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ ชาวบ้านจะพร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าที่สวยงาม ทุกครอบครัวจะนำก๋วยสลากพร้อมเส้นไปที่วัดสันป่าค่า เวลาประมาณ 07.30 น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตร เวลา 08.30น. ชาวบ้านจะนำก๋วยสลากมาประดับวางเรียงรายตามศาลาวัด
 
และใต้กุฏิพระ แล้วนำเส้นไปรวมกันทั้งหมดกลางพระวิหารแล้วคลุกเคล้าและจัดแบ่งให้เป็นส่วนเท่าๆกัน ตามจำนวนพระสงฆ์และสามเณร เช่น จำนวนพระและสามเณรรวม 15 รูป ก็จะแบ่งให้เท่ากัน จำนวน 18 ส่วน ที่             
 
เพิ่มมาเป็นส่วนของ มัคทายก พระพุทธ โรงเรียน พระที่มาร่วมรับตานก๋วยสลาก มาจากวัดข้างเคียง ที่ทางวัดสันป่าค่าไปนิมนต์มารับก๋วยสลาก เวลา 09.30 น.พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เรื่อง อานิสงส์ตานก๋วยสลาก มัคทายก สมาครัวทาน เวนตานเส้นสลาก
 
และถวายตานก๋วยสลาก พระสงฆ์อุปโลกน์ พระสงฆ์อนุโมทนา เวลา 11.00น.เส้นสลากออก นิมนต์ผู้แทนแต่ละวัดรับเอาเส้นสลากแล้วนำไปถวายพระสงฆ์และสามเณรของวัดตนเองที่มา จากนั้นชาวบ้านสันป่าจี้ก็จะนำก๋วยสลากของตนเองไปหาเส้นสลากตามจุดต่าง ๆ ที่พระสงฆ์และสามเณรแต่ละวัดถือเส้นสลาก       
 
ที่ได้รับจัดสรร เมื่อเจ้าของเส้นสลากพบเส้นสลากของตนเองแล้วก็จะนำก๋วยสลากประเคนพระสงฆ์หรือสามเณร และพระสงฆ์หรือสามเณรก็จะอ่านข้อความในเส้นสลากแล้วต่อด้วยการ ให้พรแก่เจ้าของสลากพร้อมทั้งหยาดน้ำ สวดแผ่เมตตาให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับอานิสงส์จากผู้ทำบุญที่เป็นลูกเป็นหลาน ญาติมิตร
 
ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที อันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวบ้านสันป่าจี้ เมื่อพระสงฆ์ได้ก๋วยสลากจนครบตามเส้นสลากที่ได้รับการจัดสรรแล้ว พระสงฆ์หรือสามเณรก็จะนำก๋วยสลากที่ได้รับมาและแกะเอาข้าวปลาอาหารที่มีอยู่ในก๋วยสลากมารวมกันเพื่อจะได้ฉันท์อาหารให้ทันเวลาก่อนเที่ยงวัน ประเพณีตานก๋วยสลาก เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานหลายชั่วอายุคน
 
คุณสพรรณี มาหล้า วัฒนธรรมอำเภอเถิน กล่าวว่า ประเพณีตานก๋วยสลาก ทำให้เกิดการขับเคลื่อนไปทั้ง บ้าน วัด โรงเรียน เกิดประโยชน์ด้านสังคม คือทำให้ชาวบ้าน เยาวชน นักเรียน เกิดการรวมกลุ่มกัน ได้มาวัดได้มาทำบุญเกิดความรู้สึกสบายใจ คลายเครียด ได้มาพบปะพูดคุยกันเกิดความผูกพัน ช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกัน
 
เกิดการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนัก กับเยาวชนรุ่นหลังพร้อมที่จะอนุรักษ์ต่อไป ความสำคัญของประเพณีเป็นการเอื้อต่อวิถีชีวิตชุมชน เป็นการสร้างความสามัคคีภายในชุมชน และส่วนของวัฒนธรรมอำเภอเถิน พร้อมที่จะส่งเสริมการจัดประเพณีอันดีงาม
 
และให้มีการอนุรักษ์ จะเป็นการขัดเกลาจิตใจมนุษย์ ให้มีความอ่อนน้อม สุขุมเยือกเย็น ใจดี มีเมตตาเป็นการส่งเสริมการให้และรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป
ประเพณีตานก๋วยสลาก Map ประเพณีตานก๋วยสลาก Map
Tag Tag: ประเพณีตานก๋วยสลากWat San Pa Kha
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(8)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(86/684)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(12)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Spas and Wellness Spas and Wellness

Spas and Wellness Spas and Wellness(1)