บ้านทุ่งหลวง

บ้านทุ่งหลวง

บ้านทุ่งหลวง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sukhothai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.00 น.

บ้านทุ่งหลวง เป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลทุ่งหลวงอำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัย อยู่ห่างจากตัวเมืองสุโขทัย ประมาณ 17 กิโลเมตร เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุโขทัย
 
ชาวบ้านทุ่งหลวงยึดการทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพหลัก โดยมีการผลิตมากกว่า 200 ครัวเรือนแทบทุกครัวเรือนจะผลิตเครื่องปั้นดินเผากันใต้ถุนบ้าน โดยใช้กรรมวิธีการผลิต ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ โดยการนำดินที่ขุดจากท้องนารองหมู่บ้าน โดยใช้กรรมวิธีการผลิต ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ
 
โดยการนำดินที่ขุดจากท้องนารอบหมู่บ้าน มาหมักแช่น้ำไว้ 1 วัน 1 คืน แล้วนำมาผสมทรายในอัตราส่วน 2:1 จากนั้นจึงนำมานวดด้วยเครื่อง (ในอดีตใช้วิธีย่ำด้วยเท้า) แล้วจึงนำมาปั้น ซึ่งด้วยกัน 4 วิธี คือ การตีการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน การหล่อน้ำสลิป และการปั้นด้วยมือ จากนั้นจึงนำมาเขียนฉลุลาย เสร็จแล้วจึงเอาเข้าเตาเผาประมาณ 4 ชั่วโมง แล้วปล่อยทิ้งไว้อีก 1-2 วัน
 
ซึ่งระยะเวลาที่ใช้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ เตาที่ใช้มีทั้งแบบเตาสุมซึ่งเป็นวิธีที่ชาวบ้านใช้กันมาแต่ดั้งเดิม หรือ เตาแบบอุโมงค์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาระดับหนึ่ง และแบบเตาแก๊ส
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: บ้านทุ่งหลวง
Last Update Last Update: 5 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(10)

Museums Museums(6)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(40)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)