วัดนางพญา

วัดนางพญา

วัดนางพญา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sukhothai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดนางพญา เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล 10 ทัศนศิลป์ ชื่อ ประติมากรรมปูนปั้นวัดนางพญา ที่อยู่เจ้าของผลงาน - ที่อยู่ผู้ครอบครอง - สถานที่จัดแสดง/ที่ตั้ง วัดนางพญา อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ประวัติความเป็นมา ลายปูนปั้นประดับวิหารที่อยู่ภายในวัดนางพญา วิหารก่อด้วยศิลาแลงมีมุขหน้าและมุขหลัง
 
ผนังวิหารเจาะช่องแสง ผนังทางด้านทิศใต้ยังมีลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม ลายปูนปั้นที่วัดนางพญามีลักษณะเด่นคือ ลวดลายปูนปั้นทำเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งวานรกำลังวิ่ง แต่ถูกทำลายไปบางส่วน นอกจากนี้ยังทำเป็นรูปลวดลายพรรณพฤกษาและรูปเทพพนม
 
ซึ่งเป็นฝีมือชั้นครู รูปแบบศิลปะเป็นอิทธิพลศิลปะล้านนาและศิลปะจีน ความสำคัญ ลายปูนปั้นที่วัดนางพญาเป็นแรงบันดาลใจให้ช่างฝีมือท้องถิ่นนำไปพัฒนาเป็นลวดลายเครื่องประดับเงินและทอง ที่รู้จักกันในนาม "ทองโบราณศรีสัชนาลัย"
 
สร้างรายได้ให้กับชาวอำเภอศรีสัชนาลัยเป็นจำนวนมาก ลักษณะของสิ่งของ (รูปทรง ตำหนิ ขนาด) เป็นลายปูนปั้นประดับวิหาร สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม - สถาปัตยกรรม (ยุคสมัย) ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น พุทธศตวรรษที่ 21 ลวดลาย ลวดลายพรรณพฤกษาและรูปเทพพนม ลายรักร้อย ลายแข้งสิงห์ ลายประจำยาม เป็นต้น การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน - ผู้ครอบครอง/หน่วยงานผู้ดูแล อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
วัดนางพญา Map วัดนางพญา Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดนางพญา
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(10)

Museums Museums(6)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(40)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)