ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย

ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย

ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sukhothai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย (สุนทรี ขนาดนิด) ที่ตั้ง เลขที่ 329 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์: 055-671321 ประวัติของหน่วยงาน เป็นศูนย์รวมของการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ก่อตั้งโดย ครูสุนทรี ขนาดนิด
 
ซึ่งได้รับการเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ประจำปี พ.ศ. 2546 โดยมีนางสาวรวีวรรณ ขนาดนิด ลูกสาวของครูสุนทรีเป็นผู้ช่วยครูภูมิปัญญาไทย
 
มีการบริหารร่วมโดยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย ของกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว และมีสมาชิกของกลุ่มฯ เป็นผู้ช่วยในการถ่ายทอดถ่ายทอดสืบสานภูมิปัญญา ในศูนย์การเรียนแห่งนี้ ความสำคัญ
 
ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนและส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาอย่างมีระบบ และต่อเนื่อง
 
ซึ่งได้รับการต่อยอดงบประมาณจากจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ในการจัดทำสื่อการสอนเรื่องการทอผ้าประเภทต่างๆและเปิดเว็บไซด์ของศูนย์การ เรียนฯ เพื่อให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาเป็นไปได้โดยง่าย เร็ว และสะดวกต่อผู้ที่มีความสนใจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ศูนย์การเรียนฯ ได้จัดทำโครงการสอนการทอผ้าประเภทต่างๆ ผลงาน รางวัลที่ได้รับ
Tag Tag: ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(10)

Museums Museums(6)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(40)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)