ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sukhothai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านตำบลกลางดง เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลกลางดงหรือตำบลใกล้เคียง อาทิเช่น ผ้าทอ กระเป๋า ร่ม ผลิตภัณฑ์หินอ่อน ของที่ระลึกผลิตจากไม้ ได้แก่ กรอบรูปไม้ ตะกร้าไม้ ที่ตั้งแฟ้ม ฯลฯ ไว้จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(10)

Museums Museums(6)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(40)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)