ศาลหลักเมืองสวรรคโลก

ศาลหลักเมืองสวรรคโลก

ศาลหลักเมืองสวรรคโลก

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sukhothai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศาลหลักเมืองสวรรคโลก ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำยม หมู่ 4 สันินษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยที่ "ขุนด่าน" พระสวรรคโลกได้รับพระราชทานตำแหน่งจากรัชกาลที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.2324 ซึ่งมีหน้าที่ระวังเขตแดนตรงหอรบ ปัจจุบันเป็นที่เคารพสักการะของตำบลในเมืองและตำบลข้างเคียงเป็นอย่างมาก
ศาลหลักเมืองสวรรคโลก Map ศาลหลักเมืองสวรรคโลก Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: ศาลหลักเมืองสวรรคโลก
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(10)

Museums Museums(6)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(40)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)