วัดบ้านซ่าน

วัดบ้านซ่าน

วัดบ้านซ่าน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sukhothai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ้านซ่าน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 เป็นวัดดั้งเดิมของหมู่บ้าน เดิมชื่อวัดป่าเลย์ไลย์ต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดเบญจมาศและเป็นวัดบ้านซ่านในปัจจุบัน ซึ่งเป็นวัดที่ราษฎรในตำบลและใกล้เคียง มาทำบุญเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน
วัดบ้านซ่าน Map วัดบ้านซ่าน Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดบ้านซ่าน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(10)

Museums Museums(6)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(40)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)