หนองกระสา

หนองกระสา

หนองกระสา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sukhothai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
หนองกระสา เป็นหนองน้ำขนาดเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ ตั้งอยู่ในหมู่ที่5 บ้านหนองยาว ตำบลเกาะตาเลี้ยงเป็นที่เลี้ยงปลา ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านจะนำปลามาปล่อยเพื่อเลี้ยงไว้ และเปิดบริการให้ราษฎรมาทอดแหจับปลาปีละ 1-2 ครั้ง โดยเก็บค่าแห เป็นรายได้ของหมู่บ้านไว้ใช้ใในการพัฒนาสาธารณประโยชน์ต่อไป
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: หนองกระสา
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(10)

Museums Museums(6)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(40)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)