วัดโสภาราม

วัดโสภาราม

วัดโสภาราม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sukhothai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโสภาราม มีประวัติโดยย่อ ดังนี้ เมื่อประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว วัดโสภาราม มีนามเดิม "วัดโรงญวน" หรือ "ลำยวน" เพราะเดิมเป็นที่ตั้งถิ่นฐานทำมาหากินของคนญวนที่อพยพมาอาศัยอยู่ และตั้งวัดขึ้นมา
 
มีหลักฐานปรากฎอยู่ เช่น รากฐานอุโบสถ วิหาร เจดีย์ พระพทุธรูปเก่าแก่ ต่อมาปี พ.ศ.2500 จึงมีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็นชื่อ "วัดโลภาราม" ในปี พ.ศ.2536 เจ้าอาวาส และพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคเงินและแรงงานสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ นามว่า "พระพุทธบารมีศรีสุโขทัย" เพื่อเป็นตัวแทนของพระศาสดา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ
วัดโสภาราม Map วัดโสภาราม Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดโสภาราม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(10)

Museums Museums(6)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(40)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)